Revitlog

21 Raam maken deel 5

Zoals je kan zien heb ik de referentieplane's gekoppeld met een parameter "sponningmaat". Deze maat is dus achteraf makkelijk aan te passen.
In de plattegrond zou ik makkelijk het glas gewoon in het midden kunnen plaatsen. Dit doe ik echter niet omdat we dan niet kunnen regelen waar het glas komt op detailniveau. We maken dus ook in de plattegrond een referentieplane aan die de zijkant van de sponning weergeeft.

Ook deze referentieplane koppel ik met een parameter "Sponningmaat_plattegrond" aan de buitenzijde van het raam. 

Nu kunnen we het glas gaan plaatsen. Deze familie hebben we al eerder gebruikt bij het maken van het kozijn maar je kan het glas ook hier downloaden. Als je de falilie in het raam laad kan je deze plaatsen via het commando "Component". Als het glas na plaatsen niet zichtbaar is kan je het beste naar een aanzicht overschakelen.

Met behulp van Align kunnen we het glas nu vastkoppelen aan de nieuw gemaakte referentielijnen, zowel in aanzicht als in de plattegrond.

Nu is het heel belangrijk dat je het materiaal van het glas gaat koppelen aan een nieuwe glas parameter van het raam. Dit kan je doen door het raam te selecteren en de eigenschappen op te vragen. Klik daarna op Edit/New Nu kan je op een klein knopje klikken achter "Materiaal glas" In de nieuwe dialoog maak je de nieuwe parameter aan voor het materiaal glas.

Als alles goed is gegaan ziet het raam aan de achterzijde er zo uit:

De weergegeven draairichting kan je behoefte aanpassen door de instellingen van de parameters te wijzigen.

De volgende keer plaatsen we het raam in het kozijn.

Het raam, na deel 5, is  hier op te halen.

Naar Kozijn maken deel 14