Revitlog

09 de hoogte van de site doorsnede aanpassen

Er is echter wel een algemene parameter om dit te regelen. Deze kan je vinden onder de settings, site settings.

Wijzig de aangegeven waarde om de hoogte van de doorsnede aan te passen.