Revitlog

30 groep opslaan als

Selecteer de groep en ga naar de properties.

Klik op Edit/New.

Klik op de knop Duplicate en geef de nieuwe naam op. Bedenk wel dat direct de huidige selectie wordt veranderd in deze nieuwe groep. Dus eerst kopieren dan pas een kopie maken.