Revitlog

02 boekenplank in plattegrond

De oplossing is een extra modellijn op te nemen van het type volgens onderstaande afbeelding.

Na plaatsing is de plank nu wel zichtbaar in de plattegrond. Let op wel eerst de symbolische stippellijn opnemen.

In Doorsnede zie bij selectie van de boekenplank ook de onzichtbare modellijn oplichten.

Normaal is deze lijn niet zichtbaar.