Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Logs februari 2008

12 Gekromde wanden maken

Over wanden kan je maar niet uitgesproken raken. Tot nu toe zagen we alleen rechte wanden. Deze wanden komen ook het meest voor. Als we schuine of gekromde wanden willen maken kan dit echter ook. Deze wanden moet je dan wel zelf maken en opbouwen.
Deze wanden bouwen we op uit massa's waar we vervolgens materiaaleigenschappen aan toe kennen. Om er voor te zorgen dat onze wand zich ook als een wand gedraagt moeten we hem ook aanmaken als een wand. Je kan dan b.v. gewoon een kozijn in deze wand plaatsen. 
Onder tabblad Home, Component, kiezen we Model in Place.

Lees meer: 12 Gekromde wanden maken

13 Wanden op massa's plakken

Gisteren zagen we dat wanden ook gekromd aangemaakt kunnen worden. Vandaag heb ik een andere methode geleerd die nog veel beter is. Deze methode werkt met gewone standaard wanden. De truc is dat je eerst een massa aanmaakt.Op deze massa plak je dan de wanden.

Lees meer: 13 Wanden op massa's plakken

18 Tekenveld roteren

Eén van de handige mogelijkheden in moderne CAD programma's is dat je het tekenveld kan draaien. In Revit moet je hier eerst even naar zoek. Het kan gelukkig wel. Schakel eerst de Crop region aan en maak deze zichtbaar. Dit kan met de speciale knopjes onderaan het tekenveld of door op de rechter muisknop te klikken en in het contextmenu de optie View properties te kiezen. Onder Extents kunnen de gewenste instellingen worden gemaakt.  

Lees meer: 18 Tekenveld roteren

20 Schachten maken

Vandaag heb ik een methode om schachten aan te tekenen geleerd compleet met symbolische kruis. Tot nu toe deed ik dat door gaten in elke vloer te maken. Het kan echter makkelijker met het commando "Shaft" onder de groep "Opening" tabblad Home.

Lees meer: 20 Schachten maken