Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

14 Kozijn maken deel 4

In het gat moet nu een kozijn komen. Dit kozijn gaan we maken door voor de verschillende onderdelen stijlen en dorpels "Solids Sweeps" te maken.

De profielen hiervoor konden al in een eerdere log worden opgehaald. Zie ook onder het onderdeel "families" op deze site. Sweeps zijn profielen die over een bepaald pad worden uitgerekt. Voor ons kozijn is het belangrijk dat deze profielen worden opgehangen aan de Reference plane "Voorzijde kozijn" Zodat de profielen meebewegen met de parameter "negge"
We maken de Reference Plane "Voorzijde Kozijn" de actieve Plane (zie 9 apr. 2008) en kiezen voor de view "exterior"  

 

Start nu een solid form, solid sweep. Kies commando "Sketch 2D path"
Schets het pad van de linker stijl ruim naast de positie waar de stijl terecht moet komen.  

 

De meeste problemen bij kozijnen ontstaan doordat lijnen en onderdelen gekoppeld worden aan verkeerde elementen. Door de lijn nu naast de uiteindelijke plek te zetten kan je beter in de gaten houden of de koppeling goed wordt gemaakt. Met de functie "Align" gaan we nu de path lijn koppelen aan de reference planes. Zie 9 apr 2008. 

 

Kies nu "Finish Path" 
Nu moeten we de profielen laden. (of zelf maken) Druk op de knop. Zoek de gedownloade profielen op. (zip file eerst uipakken) en kies "31 stijl". 

 

Nu kunnen we in het vakje het profiel selecteren. Nu moeten we naar de view "Ref Level" gaan in de groep "Floor Plans". Nu kunnen we zien hoe het profiel geplaatst wordt. 

 

Dit profiel moeten we 180 graden draaien. Dit kan je invullen bij "Angle". Verdraaiing gaat tegen de klok in zoals wij dat bij de wiskunde gewend zijn.

Het is ook belangrijk dat we op een makkelijke manier het materiaal en kleur van het kozijn kunnen aanpassen. Klik nu op "Sweep Properties" 

 

Klik op het omcirkelde knopje. Er komt nu een dialoog in beeld. 

 

Kies "Add parameter


 

Maak de omcirkelde aanpassingen en klik op ok.
Alle profielen voor het kozijn die we gaan maken gaan we aan deze parameter koppelen. Dat kan dan in het voorgaande dialoog. Je hoeft niet iedere keer een parameter aan te maken. In het project waarin we dit kozijn gaan plaatsen kunnen we uiteindelijk het materiaal en kleur aanpassen door een parameter te wijzigen.

Nu kunnen we de stijl sluiten door op "Finish Sweep" klikken.

Alle parameters die we maken kunnen we een default waarde meegeven. Deze waarde kunnen we invullen in de dialoog onder de knop "Family Types". 

 

Ik heb hier een materiaal "default kozijn" aangemaakt met een kruisarcering en deze aan de parameter "Materiaal kozijn" gekoppeld. 
Bij mij liep de lijn van de sparing zichtbaar door de stijl heen. Dit kon ik aanpassen met het omcirkelde knopje. Deze moet op "hidden line" staan. 

 

Maak op deze wijze ook de andere stijl en dorpels aan.

Als je een andere manier gebruikt die beter is dan hoor ik dat graag. Reageer dan even.

Naar deel 5