Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

22 Kozijn maken deel 8

Vandaag Revit 2009 binnen gekregen de netwerkversie nu wachten op de standalone versie. Na vele berichten ben ik zelf ook wel benieuwd naar de nieuwe mogelijkheden.

Vandaag maken we een vensterbank. We moeten er echter er wel voor waken om het kozijn niet te gedetailleerd te gaan maken. Dit maakt het model alleen maar reken intensiever en voegt voor tekening met schaal 1:50 niets toe. Meer detail kunnen we toevoegen in op de posities waar we een detail maken.

Als eerste maken we een extra Referentie Plane  aan die evenwijdig loopt met de binnenwand.  

Hier zetten we een maatlijn op en koppelen daar een parameter aan. Hiermee kunnen we dan de overstek regelen. Als je de parameter als een instance aanmaakt i.p.v. als type dan kan je het overstek per plaatsing aanpassen. Handig als de overstek niet overal gelijk is. 
Maar de referentieplane "voorzijde kozijn" nu actief en bekijk het kozijn vanaf de binnenkant. Maak nu een Solid sweep aan een teken het path zoals in de afbeelding hier onder. Zet ook alle slotjes dicht.  

 

Nu gaan we het profiel schetsen. Let op dat in de optiebalk het profiel aangegeven staat als "". 

 

Maak de koppeling zoals in de afbeelding is aangegeven. 
Bij de "Sweep properties" kan je weer een materiaal parameter aanmaken. Noem deze "materiaal vensterbank". Sluit de sweep.

Om te kijken of je alles goed hebt uitgevoerd is het handig om zo nu en dan de waarden van de parameters te veraderen. Je kan dan direct zien of alles reageert zoals gewenst is. 

 

Het kozijn, na 8 delen, is  hier op te halen.

Naar deel 9