Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

13 klemmen op baluster verdelen

Gisteren hebben we de klem aan de baluster gekoppeld, de klem kan roteren en verplaatst met de straal mee. Nu moeten we in de hoogte de klemmen verdelen.

Maak 3 Ref planes aan zoals aangegeven. Plaats maatlijnen. Zorg er voor dat de klemmarge onder en boven gelijk is voordat je er een parameter van maakt. De middelste Ref Plane kan door een maatlijn in het midden worden gehouden. Kopieer vervolgens de klemmen naar boven en koppel alle klemmen met Align aan de Ref Planes. Gaan we nu de hoek en de straal aanpassen dan zien we dat de nieuw gekopieerde klemmen niet mee gaan. Helaas verliezen de kopieën de constrains.

Dit kunnen we oplossen door de Work Plane opnieuw in te stellen. 

Selecteer een klem en klik op Edit Work Plane.

Kies Pick a Plane

Selecteer de Referentielijn en Align de klem weer met de haaks staande Referentielijn. Doe dit voor alle klemmen.

En de klemmen werken zoals ze moeten.

We hebben echter nog niet de materiaal parameter van de klemmen doorgekoppeld naar een nieuwe family parameter. Doe dit ook. Dit kan je doen bij de Properties van de klem.

Naar de volgende aflevering