Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

28 Hoe je een daklicht kan maken 5

Gisteren hadden we gezien dat de mullions aan de onderzijde een ander of geen kliklijst moeten hebben. Deze gaan we nu aanpassen. De profielen worden gemaakt met behulp van zo genaamde profiles. Dit is een speciale Revit familietype waarmee de contouren van onderdelen worden beschreven. Selecteer een profiel in 3D en noteer de naam. Deze hoeft overigens niet gelijk te zijn aan het Profile-naam, zie verderop in het verhaal hoe je de echte profilenaam kan vinden. In de Project Browser gaan we nu op zoek naar dit onderdeel. Deze kan je vinden onder: Families, Profiles, "naam van profiel"  

Klik met de rechter muisknop op de naam en kies in het contextmenu "Edit" en open hiermee het profiel.

De twee groenen lijnen gevel het 0,0 punt aan waarop het profiel wordt ingevoegd. Als deze niet zichtbaar zijn kan je deze aanzetten bij de "view properties".

Het profiel lijkt op z'n kop te staan maar is natuurlijk getekend alsof deze voor een verticale vliesgevel wordt gebruikt. Onder is dan buiten en boven binnen. We halen nu de punt er af.

Sla dit profiel onder een andere naam op. Wijzig ook het type-naam.

Met de knop "Load into Projects" moet je het profiel in je project laden.

Nu is het profiel nog niet direct bruikbaar daar moeten we eerst nog wat voor doen. Selecteer een mullion.

Deze kan je niet zomaar veranderen hij is n.l. vastgezet met een pin. Klik daarom eerst op de pin. Er komt dan een rood streepje doorheen. Klik nu op de knop "Element Properties"

In de dialoog kunnen we nu op de knop Edit/New klikken

Kies Duplicate, geef een nieuwe naam voor de zojuist gemaakte profiel. Selecteer in het dialoog onder Profile nu het nieuwe eigen profiel.

Als we alles nu weer sluiten zullen we zien dat het profiel is aangepast. De andere profielen kunnen na het unpinnen direct in de Typeselector worden aangepast.

Bij mij was het glaspaneel niet direct zichtbaar omdat deze niet was geselecteerd in de vliesgevelfamilie.

Als je goed kijkt zie je dat het glas tegen het profiel stopt. Dit kan je zo laten maar ook aanpassen. Om dit goed te krijgen moeten de glaspanelen worden aangepast. Ga naar het bovenaanzicht, selecteer het glaspaneel en klik op het pinnetje. Nu is de knop Edit in de Options Bar actief geworden. Klik hier op.

Het glaspaneel wordt actief. Selecteer het glas en kies nogmaals voor Edit. Met de Align functie kan je nu de lijn, aan de onderzijde van het daklicht, gelijk maken met de buitenzijde van de mullion, Finish Sketch.

Op dit moment zijn helaas de materiaal eigenschappen van het paneel verloren gegaan. Geef deze dan ook opnieuw op. Selecteer het glas en wijzig de Element Properties, Material. Finish Familie.
Doe dit nu ook voor de andere panelen. Het resultaat is een daklicht waarvan het glas echt over de onderste mullions heen loopt.

We zijn er echter nog niet. De aansluiting met de wanden is nog niet optimaal. Dit zullen we de volgende keer aanpassen.

Voor een daklicht in ontwerpstadium moet je bovenstaande handelingen niet doen. Het is pas zinnig als je met de uitwerking bezig bent.

Naar deel 6