Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

17 materaal in familie

Recent vertelde ik iemand dat het verstandig is om in je familie alle materialen door te koppelen naar materiaal parameters binnen de familie. Als je consequent alle onderdelen in je familie koppelt aan een materiaal parameter is het heel simpel om later in je project een materiaal te wijzigen zonder dat je de familie hoeft te wijzigen.

Het is heel verleidelijk om bij het maken van je familie direct de goede arcering te willen zien. Al gauw worden er diverse materialen aangemaakt die niet eenduidig van naam zijn. Gevolg een overload van materialen in je project. 

Om dit te illustreren, ik haalde van revitcity.com een condensor familie. Deze bleek 2MB groot te zijn. Na bestudering bleek er voor 1,5 MB aan materiaaldefinities en arceringen in te staan die niet door de familie werden gebruikt. 

Nog een andere valkuil voor oud Arkey tekenaars is het begrip surface. In de materiaaldefinitie kan je voor de surface en de cut een arcering opgeven. De surface is de oppervlakte, een doorsnede van een kozijnstijl is ook een oppervlakte. Dus arcering opgeven.... Misschien moeten we surface maar als omhulsel gaan vertalen.