Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

Revitlog

11 Toposurface invoeren t.o.v. NAP, vervolg (R 2110)

In het artikel van 27 Oktober over het invoeren van hoogten t.o.v. NAP kreeg ik een vraag of het ook mogelijk is om op een bepaalde level wel projecthoogte weer te geven maar met een verwijzing naar de hoogte t.o.v. NAP.

Gedeeltelijk is dit mogelijk. Zie onderstaande afbeelding. Je kan echter maar één hoogte weergeven of de hoogte t.o.v. NAP of de projecthoogte.  Laten we een kijken hoe dat in zijn werk gaat.

Selecteer de te  wijzigen level en klik op Edit Type

 

In dit dialoog zijn drie onderdelen van belang. Als eerste moet je met duplicate een nieuw type aanmaken. Hier heb ik deze NAP genoemd. Vervolgens moet je de Elevation Base weer op Project zetten. Het laatste moet het aangegeven symbool veranderd worden.

In de Project browser zoek je onder Families, Annotation Symbools de huidig gebruikte symbool op. Deze moet je gaan bewerken

Selecteer de label met de tekst Elevation en klik op Edit Label

 

In de suffix kolom kan je nu de tekst NAP opnemen en klik vervolgens op aangegeven symbooltje #+handje

 

Schakel Use project settings uit en schakel Show + for positive values aan

Bewaar dit symbool onder nieuwe naam en laad dit symbool vervolgens in je project en koppel deze nu aan je nieuwe leveltype.  
Nu moet je resultaat als het eerste plaatje zijn.

 

Indien je ook een verwijzing wilt maken naar je projectpeil dan kan dat door het toevoegen van een shared parameter aan je label

Je moet dan in je project en in de familie een shared tekst parameter aanmaken. Plaats deze shared parameter vervolgens voor je elevation.
In je project kan je dan handmatig een extra tekst zelf intypen.

Deze werkwijze is echter wel gevoelig voor fouten.

Wil je het echt goed hebben dan kan moet je twee levels over elkaar heen zetten waarbij de teksten in de verschillende symbolen elkaar aanvullen. Nadeel is dat je dan wel twee levels over elkaar heen hebt staan.