Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

2.6. Gebruiks Oppervlak

Naast de oppervlakte van de ruimten is het ook belangrijk om te weten wat de GO is. Dit kan je in Revit doen door een Area Plan te maken.

 

Klik in de Design Bar onder Room and Area op Area Plan. 

 

 

Selecteer de Level waarvan je een Area Plan wilt maken. De type keuze heeft effect op de locatie van de meetlijn. Bij Rentable komt deze aan de binnenzijde van de buitenmuur te liggen. 

 

Hier kan je Ja op antwoorden maar t.p.v. de kozijnen, ook als de muur onder deze kozijnen doorloopt, wordt de dagkant bij het oppervlakte gerekend. We zullen daarom kiezen voor Nee. 

 

Nu gaan we de Area Boundry maken in de kale tekening die we zichtbaar kregen. (In de Project Browser is er automatisch een onderdeel bijgekomen, Area Plans).
Kies in de Disign Bar, Area Boundry. 

 

In de Options Bar kan je kiezen of je wanden wilt selecteren, het muispijltje, of dat je de lijnen wilt tekenen, het pennetje. Gebruik het pijltje en kies de buiten wanden. 


Bepaalde onderdelen behoren niet tot het GO. Bijvoorbeeld vides boven een bepaalde grote. Stel dat er in de huidige plattegrond een vide aanwezig is. Deze moet dan van het GO worden afgehaald. Selecteer nu de pen en teken de positie van de vide. 

 
Nu gaan we een Area plaatsen 

 

 
Zoals je kan zien wordt de vide niet meegeteld. 

 

Ook voor Area's kan je Schedules maken zoals bij de Rooms. Als je meerdere soorten Areaplans wilt maken is het wel noodzakelijk om eerst Area plan type te maken. Ga hiervoor naar Settings, Area abd Volume Computations.

Ga naar het tabblad Area Schemes

Hier kan je een nieuw schema aanmaken met de knop new. Geef deze een logische naam. Bijvoorbeeld Verhuurbaar als je een Area wilt maken voor het verhuurbare oppervlak.

Als nu een nieuwe Area Plan wilt maken is het Type Verhuurbaar nu ook beschikbaar