Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

3.16 Balustrade van glas maken

In deze aflevering gaan we de balustraden voorzien van glazen panelen. Om te begrijpen wat je moet doen is het goed om te weten hoe Revit de balustraden samensteld.
Balustraden bestaan uit nul of meer railingen en 0 of meer balusters die volgens een patroon worden geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat een glaspaneel een baluster is

Als eerste gaan we een standaard glaspaneel laden.
File, Load from library, Load Family....

Kies nu M_Baluster Paneel - Glass w Brackets.rfa (Standaard kan je deze vinden in Matric Library, Balusters)

De huidige baluster moet echter aangepast worden. Deze is namelijk maar 20 mm. Voor deze situatie moet deze 40 mm worden.
Zoek de family op in de Project Browser zoals aangegeven in de afbeelding hier onder.

Klik met de rechtermuisknop op het kopje.

 

Kies New Type. en geef deze de naam 50mm. Ga vervolgens naar de properties van deze type.

Wijzig de Diameter in 40 en in de aangegeven 50

Ditzelfde moeten we ook doen voor het geladen glaspaneel. Deze is namelijk maar 600mm breed. Geef het nieuwe type de naam 1200mm.
Als we bij deze dan direct naar de properties gaan zien we helaas geen parameter waar we de juiste maat op kunnen geven. Daarom gaan we naar het kopje en kiezen in het menu Edit (rechter muisknop)

Het paneel zal nu seperaat worden geopend. Klik op de knop Family Types en selecteer in de dialoog het nieuwe type

Wijzig de aangegeven parameter. Klik op Ok en klik daarna Load Into Project.

In deze dialoog moet je nu het vinkje aanzetten anders wordt de wijziging weer overschreven met de reeds aanwezige waarde in het project.

Ga naar de doorsnede en selecteer de gemaakte balustrade en ga naar de eigenschappen. Klik op Edit / New, kies Duplicate.. en geef een nieuwe naam op voor deze kopie.

In de dialoog Type Properties (Element properties, Edit / New) kan met de knop Edit achter Baluster Placement en Rail Structure de plaatsingen van deze onderdelen beïnvloeden worden. 

Klik op de knop Edit achter Baluster Placement om de instellingen aan te passen.

Omdat de nieuwe balustrade bestaat uit balusters en panelen moeten we een nieuwe regel aanmaken bij Main pattern. Klik daarvoor op de knop Duplicate.

Op regel 2 moet je nu het glaspaneel van 1200mm selecteren en op regel 3 de 40mm ronde baluster. De balusters worden geplaatst h.o.h. Dit betekend dat vanaf het hart paneel het 620 mm is tot hart van de ronde balusterl. paneel 1200/2=600 baluster 40/2=20 is samen 620mm. Vul deze waarden in op de aangegeven posities.

Nu moeten we er voor zorgen dat de begin en eindbaluster op de juiste plaats komen en van het juiste type zijn.

De waarde space heeft wat uitleg nodig. Standaard is de positie van de eerste en laatste baluster op het begin en eind van de plaatsingslijn. Als we deze lijn tegen de muur laten beginnen dan staat de eerste baluster half in de muur. Met deze variabelen kunnen we dit corrigeren.

Als laatste moeten we nu de rail aanpassen Klik hiervoor op Edit achter Rail Structure in het type propertiesdialoog.

Verwijder alle railingen op één na en geef deze de aangegeven waarden. De Offset heeft wel wat uitleg nodig. Deze waarde veroorzaakt een horizontale verplaatsing. Als we deze op nul laten staan zou de Balustrade half op en half voor de vloer. Dit kan je corrigeren met deze waarde.
Dit moet je echter ook voor de Balusters regel. Dat kan met de onder aangegeven variabele.

 Nu gaan we naar het resultaat kijken.

In detail is dit prima. Maar als we hele balustrade bekijken.....

Dan zien we dat het patroon op het einde niet uitkomt. Dit moeten we nog oplossen. Ga naar het onderstaande dialoog en wijzig de aangegeven variabele.

Als we nu de balustrade gaan bekijken zien we dat balusters mooi verplaats zijn maar dat er nu gaten ontstaan

Meet de aangegeven maat. Het glaspaneel moet dan 40mm korter zijn. Maak een nieuw type van het glaspaneel met de berekende maat. En gebruik deze nu in de reling. Het resultaat zal een kloppende railing zijn.