Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

4.01 Basisinstellingen

Voor het maken van renderingen zijn een aantal basisingredienten nodig, materiaal, positie op aarde, richting noorden en belichting.

Als eerste zullen we naar het materiaal kijken. Omdat je een veelvoud aan mogelijkheden hebt om te modeleren is het toekennen van materiaal aan een massa niet eenduidig. Je kan bijvoorbeeld families nesten in andere families. De materiaal definitie kan dan erg diep zitten. Mijn voorkeur het het dan ook om deze altijd via materiaal parameters door te geven aan de familie op het hoogte niveau. Als je dit niet snapt geeft dat niets je loopt er vanzelf tegenaan. Ik beperk me in dit voorbeeld tot een wand.

Selecteer de buitenmuur en ga naar de properties. Klik op Edit/New. 
Klik op de knop Edit achter Structure. In de bovenstaande afbeelding is aangegeven waar je het materiaal kan aanpassen. Let op! Wanden kunnen uit meerdere lagen bestaan. Kies dus de juiste laag. In dit voorbeeld zal de binnenzijde en buitenzijde van de wand gelijk worden. Klik op het knopje met de twee puntjes om het materiaal te wijzigen.

 Selecteer materiaal Masonry - Brick, sluit alle dialogen. Dit moet je doen voor alle onderdelen.

Het volgende dat je moet regelen in de ligging t.o.v. het noorden. Ga naar een plattegrond, bij voorkeur de situatie en roep de eigenschappen op.

Selecteer bij Orientation True North. Via het menu Tools kan je de rotatie t.o.v. het echte noorden aanpassen.

Nu moeten we nog instellen waar het gebouw is geplaatst op de wereldbol.

 

Nu ben je klaar om je eerste rendering te maken.