Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

4.02 Camera instellen

Om een afbeelding te kunnen renderen zullen we eerst moeten instellen wat we willen renderen. Dit doen we door het plaatsen van een camera. Vanuit de camera kijken we naar wat we renderen. In de Designbar ga je naar het kopje View en kies je Camera. 

Plaats de Camera in de plattegrond en geef met het tweede punt de richting en het bereik aan.

Vanzelf wordt de nieuwe view geopend.

Als je het standpunt wilt veranderen kan je dit heel eenvoudig doen door op de Shift knop te drukken en deze ingedrukt te houden. Tegelijk druk je op de middelste muisknop en beweeg je de muis. In de afbeelding hier boven is eerst het dak geselecteerd. Dit maakt het eenvoudiger om de camera te bewegen. Het geselecteerde object wordt het middelpunt waaromheen je de camera kan bewegen.

Als dit is gelukt kun je ook overgaan op het "Navigation Wheel"

De Orbit functie hebben we al geleerd hier boven. Met zoom kan je in en uit zomen dus dichter bij of verder af gaan staan. Met Pan beweeg je het gebouw achter je kader. Je kan dan je object in je kader naar de juiste positie bewegen. Zodra je op een knop drukt moet je de muisknop ingedrukt houden de functie is direct actief. 

We kunnen ook parameters gewoon invoeren. Ga hiervoor naar de properties van de view. (selecteer de naam van de view in de object browser of selecteer de Crop region en klik op de propertiesknop)

Zelf zet ik de Far Clip active uit voor de meeste exterieur renderingen. Section Box kan je gebruiken om niet zichtbare delen van je gebouw uit te sluiten van de berekeningen.

Met Eye Elevation kan je nummereik de hoogte van de camera instellen. (vooral handig bij interieur renderingen over meerdere verdiepingen) De Target Elevation is het doel waar je naar kijkt. Dit is het tweede punt bij het plaatsen van de camera.

Door nu voor schading te kiezen krijg je alvast een indruk van je standpunt.

 

Je kan de schaduw voor je model ook aanzetten om een indruk te krijgen of het standpunt juist is t.o.v. de zon. Let op dit heeft geen invloed op het berekenen van de schaduw bij de rendering. De zonpositie kan je instellen bij Advanced Model Grafhics in hetzelfde menu. Je komt dan in de volgende dialoog.

Let op e.e.a. is afhankelijk van de juiste instelling van het noorden. Zie hoofdstuk 4.1.