Deze site maakt gebruik van cookies. Klik op de knop om te accepteren

4.05 Paden in situatie

Een gebouw dat zomaar in het gras staat is niet echt spannend. Daarom is het belangrijk het geheel aan te kleden met o.a. bestrating. Een speciale tool voor het maken van paden heb ik niet gevonden. Het commando Pad in de design Bar onder Site is volgens de help van Revit bedoeld voor werkvloeren en dergelijke. Maar deze tool is zeer goed bruikbaar om daarmee paden in het terrein te maken inclusief het opbouwpakket. In de doorsnede of gevelaanzicht wordt deze dan keurig zichtbaar. We zullen een pad naar de voordeur gaan maken. 

Ga naar de situatietekening en draai de view weer naar Project North. Start in de Design Bar, Site het commando Pad.

Met lines kan je dan de plattegrond van het pad tekenen.

Als je de omtrek hebt gemaakt sluit je nog niet af maar ga je eerst naar Pad Properties.

Bij Height Offset From Level kan je hoogte opgeven t.o.v. maaiveld. Met Edit/New maken we een nieuwe opbouw voor het pad aan.

Noem het nieuwe Pad "voetpad naar voordeur" en klik daarna op Edit om de opbouw aan te passen.

Het wijzigen van de lagen gaat op dezelfde wijze als vloeren, daken en wanden. Je zal zelf de materialen moeten aanmaken met de gewenste rendering eigenschappen.

In 3D is dit dan het resultaat.

In de gevel wil ik ook graag het pad, in doorsnede, zien. Selecteer de elevation zodanig dat de blauwe lijn zichtbaar wordt. Versleep deze lijn naar de juiste positie.

In de elevation (gevel) zien we nu het voetpad. Zorg er wel voor dat de weergave minimaal op medium staat.

Als we een helling willen geven aan het voetpad dan moeten we een slope toevoegen. Selecteer het pad en klik op Edit.

Kies het commando Slope Arrow

Teken de pijl in de richting dat het pad moet verlopen.

Zorg er voor dat de pijl geselecteerd is en klik op het properties knopje.

Voer de gewenste verloop in. Tail is staart van de pijl en Head in de punt van de pijl. De staart laat ik op 0 staan. deze blijft dan 50 mm boven M.V. bij Head voer ik 100 in. Deze zijde wordt dan 50 + 100 is 150 mm boven M.V.

Op dezelfde wijze kunnen we dan ook het terras en grind rond het gebouw maken.